Onderwijs

Groepsindeling
Omnis heeft een eigen pedagogisch didactische onderwijsmethode; werken in heterogene groepen. Vanaf groep 1-2 wordt er gewerkt in kleine groepen, met maximaal zo’n 25 kinderen in één of twee jaargangen. Het pedagogische uitgangspunt is dat kinderen van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger worden. Het is voor uw kind een belangrijke ervaring om eerst tot de jongsten en later tot de oudsten in een groep te behoren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling. Uw kind krijgt alle aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om uw kind maximaal te laten groeien en ontwikkelen.

Schooltijden
Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model, waarbij elke lesdag van 8.30 uur tot 14.00 uur duurt. De kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht op school, buiten of in de klas.

Vanwege de beperkte ruimte in de hal kunnen de leerlingen van groep 3, 4 en 5 pas naar binnen nadat de ouders van de kleuters de hal hebben verlaten. Houdt u hier rekening mee?

Pauze
’s Ochtends is er pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.
Van 12.00 uur tot 12.30 uur eten de kinderen gezamenlijk in de klas met hun leerkracht. Er is daarna nog tijd om buiten te spelen. De kleuters spelen aansluitend om 12.30 uur buiten, zo hebben zij een half uur om te eten.

Alle kinderen eten tussen de middag in de klas, samen met hun leerkracht. Deze overblijf is gratis. Uw kind neemt eten en drinken mee voor in de pauze en voor tussen de middag. Bijvoorbeeld fruit, brood, een cracker en melk of sap (geen frisdrank). Alles met mate en bij voorkeur geen snoep. Kauwgom is niet toegestaan. Op woensdagochtend eten de kinderen gezamenlijk een stukje zelf meegebracht fruit.

Talent voor de Toekomst
Regelmatig worden na schooltijd verschillende workshops aangeboden voor Talent voor de Toekomst.
Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:
1. Kunst & Cultuur
2. Wetenschap & Educatie
3. Natuur & Techniek
4. Sport & Spel
De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij.