Onderwijsvernieuwing

Binnen Omnis bereiden we uw kind voor op de toekomst. Daarom werken we met een eigen pedagogisch didactisch onderwijsconcept, wat we steeds verder ontwikkelen. Zaken die goed gaan, houden we en vullen we aan. Zoals de inzet van digitale hulpmiddelen en veel persoonlijke aandacht voor uw kind.

Digitale middelen
In groep 1-2 maakt uw kind tijdens onderwijsactiviteiten kennis met het werken op de iPad.  Uw kind werkt hiervoor op één van de iPads van school. Bij alle Omnis Kindcentra krijgt uw kind vanaf groep 3 een iPad in bruikleen. Dit is één van onze methoden, naast buiten op ontdekking gaan, veel (buiten) bewegen, schrijven, boeken lezen en nog veel meer. Uw kind werkt niet de volledige schooldag met de iPad, maar alleen als dat een meerwaarde heeft voor de les. De tablet is namelijk een goede aanvulling op het traditionele onderwijs.

Onderwijs op maat
Voor een aantal vakken gebruiken we op de iPad de verwerkingssoftware van Gynzy. De leerkracht geeft uw kind aan het begin van de les een instructie, waarna hij of zij zelfstandig aan de slag gaat in de app van Gynzy. De software kijkt voortdurend naar het niveau van uw kind en past hier de volgende opgaven op aan. Dit betekent dat uw kind precies de juiste hoeveelheid uitdaging krijgt en zo zich optimaal ontwikkelt.
De leerkracht kan in de methode precies volgen waar uw kind mee bezig is en hoe dit gaat, zodat er heel gericht bijgestuurd kan worden.