Leerlingenzorg

Nieuwe leerlingen

Als uw kind vier jaar is, mag het iedere dag naar school. Wilt u uw kind voor de vierde verjaardag al een aantal keer laten wennen in de kleutergroep, dan kan dat vanaf drie jaar en tien maanden.

Informatie en rondleiding
Wilt u uitgebreide informatie over onze school of een rondleiding? U kunt al ruim voor de vierde verjaardag een kijkje komen nemen op school. Laat het ons weten via het contactformulier op de website, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Intake en kennismaking
Wilt u uw kind aanmelden voor onze school dan kan dit via het inschrijfformulier. Dit formulier ontvangt u op school, tijdens de rondleiding en is te vinden op de website. Wij nemen uiterlijk twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind contact met u op voor een intakegesprek en een eerste kennismaking op school.

Uw kind komt van een andere school
Komt uw kind tussentijds naar onze school, bijvoorbeeld door een verhuizing, dan volgt eerst een kennismakingsgesprek met uw kind en u. Voor een goede overdracht zorgt de school van herkomst voor een onderwijskundig rapport waarin de belangrijkste informatie staat over uw kind. Voor meer inzicht in de ontwikkeling en werkwijze van uw kind vindt soms ook telefonisch contact plaats met de vorige school.

Intern begeleider

Voor de speciale zorg voor uw kind zijn er intern begeleiders binnen Omnisscholen. Zij coördineren de leerlingenzorg, leggen zorgdossiers aan, bewaken afspraken en inventariseren eventuele knelpunten. Ook zijn zij betrokken bij de voortgangs- en leerlingbesprekingen en het opstellen van de handelingsplannen.

Leerlingdossier
Ieder kind heeft een eigen leerlingdossier waarin belangrijke gegevens zijn opgenomen zoals;

• Gegevens over het gezin
• Leerlingbesprekingen
• Gesprekken met ouders
• Speciale onderzoeken
• Handelingsplannen
• Toets- en rapportgegevens

Het leerlingdossier wordt om privacyredenen vertrouwelijk behandeld.

Voortgangs- en leerlingbesprekingen
De ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig besproken met de intern begeleider tijdens de zo genoemde ‘voortgangsbespreking’. Mocht uw kind hierbij opvallen (door hoge of juist lage scores), dan gaan we tijdens de ‘leerlingbespreking’ na wat de onderwijsbehoefte is van uw kind. Vervolgens wordt er een handelingsplan opgesteld. Hiervoor worden onder andere de gegevens uit het leerlingdossier gebruikt. Er wordt beschreven wat uw kind nodig heeft; bijvoorbeeld andere materialen, extra oefenstof of extra ondersteuning buiten de klas. De veranderingen worden altijd vanaf het eerste signaal met u doorgesproken.